Registrera familjemedlem

Med SBF’s nya licens och tävlingssystem (LoTS) är det viktigt att ni registrerar samtliga familjemedlemmar för att de ska kunna inneha licens.

Regler för familjemedlemskap:
Familjemedlemskap gäller för partner samt barn yngre än 20 år, vilka är bosatta på samma adress som den ordinarie medlemmen. Familjemedlemskap ger en röst vid omröstningar.

Uppgifter ordinarie medlem

Familjemedlem

Skriv några rader om dig själv och ditt bilintresse
Skickar

Du accepterar genom din ansökan att vi registrerar dina personuppgifter i Riksidrottsförbundets nationella databas IdrottOnline samt Svenska Bilsportsförbundets licens och tävlingssystem (LoTS). Ditt personnummer används som unik identifierare i samtliga register. Om du har skyddad identitet kontaktar du sekreteraren för korrekt hantering av personuppgifter.

MSCC kommer inte att använda dina personuppgifter för andra syften än för klubbens angelägenheter och intressen. Sådana intressen kan vara, men inte begränsade till, e-postlistor för intern kommunikation, upprättande av register i annan mjukvara för särskilda syften, rapportering till överordnade organ och av styrelsen godkända samarbetspartners, institutioner och systerföreningar.