Besiktningsmän

Nedan finner du klubbens olika besiktningsmän.

Besiktningsmän för MHRF

Allan Göransson, Trelleborg Per Hågeman, Malmö
0410-711560
0703-181560
040-911813
0707-212348
ph.race@alfa.telenordia.se
Bengt Larsson, Åhus Björn Roxlin, Ängelholm
044-248394 0431-452280
0702-434616
healybengt@telia.com bjorn@skanetruck.se
Johnny Thorsén, Sjöbo
0415-41029
0706-151529
johnny@tullesbo.nu

Vagnsbokbesiktning för SBF

Johnny Thorsén, Sjöbo
0415-41029
0706-151529
johnny@tullesbo.nu