Kallelse till årsmöte 2018

 

 

 

Härmed kallas MSCC:s medlemmar till MSCC:s årsmöte lördagen den 10:e februari, klockan 16.00.

Mötet kommer att hållas i Grand Hotel, Bantorget 1, Lund. Vi ber alla vara i god tid då mötet startar prick 16.00. Stadgeenlig agenda är bilagd denna inbjudan. Motioner till mötet skall vara MSCC:s styrelse tillhanda senast den 26 januari 2018.

Efter årsmötesförhandlingarna med start kl. 17,00 blir det underhållning av Bosse ”Bildoktorn” Andersson.

Till middagen låter vi kockens val kittla våra sinnen. Köksmästare Martin Hansen väljer ut de bästa råvarorna just nu till vår meny som kommer ge en upplevelse utöver det vanliga.

Dricka till maten samt kaffe ingår och det finns möjlighet att köpa avec till kaffet eller annan dricka. Priset för medlem är 399 kronor, medföljande maka/make/partner, sambo, pojkvän/flickvän etc. betalar endast 99 kronor.

Under kvällen kommer vi att förrätta prisutdelning i vårt klubbmästerskap samt kora vinnare i vårt funktionärslotteri.

Anmälan sker till Jan Blomberg, janblomberg@mscc.se  alternativt 0705-896 955 (gärna SMS). Betalning sker till bankgiro 179-7612 . Anmälan och betalning skall vara klubben tillhanda senast måndagen den 5 februari. Eventuella allergier eller önskemål om vegetarisk kost meddelas i samband med anmälan.

Välkomna!

MSCC Styrelse

 

Program MSCC årsmöte 2018

Årsmöte kl. 16.00

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Fråga om mötet i stadgeenlig ordning blivit utlyst
 5. Val av två rösträknare
 6. Val av två protokolljusterare
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Ekonomirapport
 10. Uppläsning av revisionsberättelse
 11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer
 14. Tillsättande av valberedning
 15. Rapport över miljöarbetet
 16. Fastställande av årsavgift
 17. Medlemmars förslag/motioner
 18. Övriga frågor
 19. Presentation av föreningens verksamhetskalender
 20. Presentation av SPVM:s tävlingskalender.
 21. Mötets avslutande

 

17.00 Underhållning med Bosse ”Bildoktorn” Andersson

ca: 18.30 Fördrink

ca: 19.00 Middag 

Prisutdelning MSCC Klubbmästerskap och vinstdragning i Funktionärslotteriet kommer att ske under kvällen